Tŷ Cerdd announces £100k in rescue funding for community music groups, alongside relaunch of regular Lottery grants for music.The deadline for these emergency funds is 29 January 2021. Guidelines and full application details are on Tŷ Cerdd’s website, and applications open on Thursday 7 January.

Mae Tŷ Cerdd yn cyhoeddi £100k mewn cyllid achub ar gyfer grwpiau cerddoriaeth gymunedol, ag ail-dechra grantiau Lottery rheolaidd ar gyfer cerddoriaeth.Y dyddiad cau ar gyfer y cronfeydd brys hyn yw 29 Ionawr 2021. Mae canllawiau a manylion cais llawn ar wefan Tŷ Cerdd, ac mae’r ceisiadau’n agor dydd Iau 7 Ionawr.

https://arts.wales/news-jobs-opportunities/ty-cerdd-announces-ps100k-rescue-funding-for-community-music-groups?fbclid=IwAR2_LwYToSsZtPS8olLQm06GoEy1cGU_7uQP7aGcfPAtgvuJRwi5-CfggoA