Yn dilyn cyhoeddiad diweddaraf gan y Prif Weinidog, Mark Drakeford, ynglŷn canllawiau COVID yng Nghymru (o 27 Mawrth 2021 ymlaen), nid oes unrhyw newidiadau i’r cyfyngiadau a osodir ynghylch caniatáu i fandiau pres gwrdd â pherfformio tu fewn.

Mae Bandiau Pres Cymru yn ymgysylltu’n weithredol â chroestoriad eang o sefydliadau a chyrff cynghori, er mwyn sicrhau pan fydd gweithgareddau’n cael eu hail-gychwyn yn raddol, y bydd wedi sefydlu’n glir pa fesurau fydd angen, er mwyn iddi fod ymarferol a diogel i bob parti wneud hynny. Cyhoeddir canllawiau pellach ynghylch diogelu ac asesiadau risg, fel y bo’n briodol.

Ar hyn o bryd ni chaniateir sesiynau grŵp i blant yn bersonol heblaw fel rhan o addysg ffurfiol mewn ysgolion.

Yn y cyfamser, mae Bandiau Pres Cymru yn annog pawb i ddilyn canllawiau cyfredol Llywodraeth Cymru fel a ganlyn:


Negeseuon allweddol

Diogelu Cymru:

Dylid darllen y canllawiau hyn ochr yn ochr â’r cwestiynau cyffredin a’r canllawiau manwl ar reoliadau Cymru. Mae’r rhain yn rhoi gwybod beth y cewch ac na chewch ei wneud, ac yn cael eu hadolygu’n rheolaidd.