Mae Bandiau Pres Cymru yn gwahodd ei holl Aelodau Band ac Cysylltiol i’n Cyfarfod Chwarterol Cyffredinol – cyfle i ddarganfod sut rydyn ni’n cefnogi, datblygu a hyrwyddo bandiau pres ledled Cymru, clywed am ein digwyddiadau sydd i ddod, ac i chi gael cyfle i rhoi eich sylwadau hefyd.

Dydd Sadwrn 22ain Mai

10:30 am

Zoom

Bydd manylion cyfarfod Zoom yn cael eu hanfon trwy e-bost at bob aelod maes o law. Nodyn – Mae croeso i Aelodau Cyswllt fod yn bresennol ond dim ond Aelodau Band sydd รข hawliau pleidleisio.

Cyflwynwch unrhyw gynigion ar gyfer yr agenda erbyn dydd Gwener 14 Mai fan bellaf i info@brassbands.wales