Hoffem estyn ein diolch i bawb ddaru gymered yr amser i ddod i’n gyfarfod agored ddoe ac yn werthfawrogol iawn o’r negeseuon cefnogaeth sydd wedi dilyn.Ymunodd dros 40 o bobl ar y platfform Zoom lle ddaru Gadeirydd Andrew Jones ac aelodauโ€™r Grลตp Llywioโ€™r amlinellu’r gwaith sydd wedi mynd fewn i sefydluโ€™r sefydliad yn ogystal รข’i nodau ac uchelgeisiau ar gyfer y dyfodol.Roedd yna gwestiynau ar aelodaeth, llywodraethu, tryloywder a chyllid gan gynrychiolwyr rhai o’n 52 bandiau a 57 aelodau cyswllt (unigolion a sefydliadau eraill) sydd wedi ymuno a Bandiau Pres Cymru ers ein lansiad bythefnos yn รดl.Nododd Andrew Jones: โ€œRoedd yn gyfarfod hynod galonogol – un a gynhaliwyd mewn awyrgylch adeiladol o gefnogaeth a thrafodaeth. Rwyโ€™n credu bod hynnyโ€™n dal y sefydliad mewn lle da ar gyfer y dyfodol – aโ€™n nod yw gallu adeiladu ar y sylfaen hon a chroesawu hyd yn oed mwy o aelodau iโ€™r plyg.โ€โ€œRydym eisiau dangos bod hwn yn gorff sy’n cael ei redeg a’i weinyddu’n dda, gyda dealltwriaeth realistig o’r hyn y gellir ei gyflawni yn y tymor byr, canolig a hir er budd bandiau pres yn Gymru.โ€โ€œMae cynnydd cyflym wedi cael ei rwystro gan Covid-19, ond nid yw hyn wedi rhwystro ein cyflawniadau hyd at hyn. Dangosodd ymatebion yn ystod ac ar รดl y cyfarfod fod cefnogaeth eang i gorff gefnogi bandiau pres yn Gymru – ac y gall, gyda’n hethos cynhwysiant, fod yn un hynod lwyddiannus hefyd.”